Työnohjaan (kognitiivisia) psykoterapeutteja, jotka tekevät lasten, nuorten tai aikuisten psykoterapiaa. Työnohjaan sosiaali- ja terveysalalla lasten, nuorten ja perheiden hoidollisen ja terapiatyön parissa toimivia ammattilaisia (psykologit, sosiaalityöntekijät, sairaanhoitajat, toimintaterapeutit, lääkärit, lasten- ja nuortenpsykiatrit, sijaisvanhemmat) ja työryhmiä ja tiimejä (esim. perheneuvolat, lasten- ja nuortenpsykiatria, oppilashuolto, lastensuojelu, sijaishuolto). Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen työntekijöiden (esim. erityisopettajat, pienryhmät) työnohjaus on myös mahdollista.

Työnohjauksessa olevaa tuetaan hänen tavoitteidensa ja ammatillisten kehitystoiveiden mukaisesti auttamaan omia asiakkaitaan ja/tai potilaitaan. Työnohjaus voi liittyä myös jonkin kognitiivisen menetelmällisen työtavan soveltamiseen. Työnohjaan skeematerapian soveltamiseen lasten ja nuorten hoidollisessa työssä. Käytän työnohjauksessa kaikkea tietotaitoani ja kliinistä kokemustani, jota olen omaksunut sekä psykologina että psykoterapeuttina ja yhteistyössä eri verkostojen kanssa. Työnohjauksessa voidaan saada ymmärrystä ja keinoja kognitiivisia ja skeematerapeuttisia menetelmiä käyttämällä, vaikkapa tutkien omia uskomuksia tai skeemoja, jotka aktivoituvat tietyissä työtilanteissa tai työryhmässä. Työryhmän työnohjaus toteutuu ryhmän kanssa asetettujen tavoitteiden ja teemojen mukaisesti.

Olen perehtynyt kouluttajakoulutuksen lopputyössäni myötätuntouupumuksen (compassion fatigue, CF) ja sijaistraumatisoitumisen (vicarious traumatization, VT) kehittymiseen. Haasteellisessa hoito- tai traumatyössä ne ovat luonnollisia työhön liittyviä riskitekijöitä ja seurausta mm. empaattisesta liittymisestä ja peilauksesta (myös kehollisesti ja peilisolujärjestelmän kautta) ja vastuun- ja sitoutuneisuudentunteesta.