Traumafokusoidussa työskentelyssä käytän räätälöidysti EMDR-menetelmän (silmänliiketerapia) lisäksi traumafokusoitua kognitiivis-behavioraalista terapiaa (tf-kkt ja kt PTSD:n hoidossa, tunnefokusoitu kt) sekä myös skeematerapian menetelmiä. Traumatyöskentelyllä tarkoitetaan yksittäisten traumojen (kuten onnettomuus, menetys, tapaturma, läheltä piti tilanne, hyväksikäyttö ja väkivalta) hoitoa ja posttraumaattisten stressioireiden helpottamista ja vaikeiden kokemusten ja muutosten tai menetyksen työstämistä. Traumalla voidaan tarkoittaa myös lapselle, nuorelle ja aikuiselle kohtuutonta ja yli sietokyvyn ylittävää tapahtumaa tai kokemusta. Joskus yksittäisen, ykköstyypin trauman psykoterapia voi olla lyhytkestoinen, jo riittävästi helpotusta tuova, kun henkilöllä on riittävä perusturvallisuus, tukea elämässä ja voimavaroja. Kompleksisella tai kiintymyssuhdetraumalla tarkoitetaan monien traumaattisten tapahtumien ja usein vaille jäämisen sävyttävää elämää ja jo hyvin varhain. On vaikea erotella tiettyjä traumaattisia tapahtumia, kun arkea perheessä on sävyttänyt enemmän ja vähemmän turvattomuus ja arvaamattomuus. Traumaan voi liittyä dissosiatiivisia oireita tai dissosiatiivinen häiriö. Terapia pitää sisällään mm. vakauttamista, voimavarojen ja turvallisuuden rakentumista, aktiivisempaa traumatyöskentelyä valituin menetelmin ja orientoitumista tulevaisuuteen ja oman elämännarratiivin hyväksymistä

linkit:

https://emdr.fi/