Olen laillistettu psykologi, kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti (entinen VET), sertifioitu EMDR-terapeutti sekä sertifioitu lasten ja nuorten skeematerapeutti.

Tarjoan lyhyttä ja pitkää psykoterapiaa lapsille, nuorille ja aikuisille sekä vanhemmuuden tukea. Toimipisteeni ovat Helsingissä ja Keravalla ja työskentelen etänä koko Suomessa.

Työnohjaan sosiaali- ja terveysalalla lasten, nuorten ja perheiden sekä aikuisten hoidollisen työn parissa toimivia ammattilaisia ja työryhmiä sekä psykoterapeutteja. Tarjoan myös koulutusta sosiaali- ja terveysalalla sekä varhaiskasvatuksen ja opetustoimen aloilla.

Viitekehykseni työssäni on kognitiivinen psykoterapia, skeematerapia sekä työskentelen traumaorientoituneesti. Minulla on pitkä kokemus perheneuvolatyöstä ja olen työskennellyt sekä lasten että aikuisten ja vanhemmuuden parissa. Toiminut yksityisesti vuodesta 2004 ja kokoaikaisesti vuodesta 2016. Olen suuntautunut kiintymyssuhdetraumojen ja yksittäisten traumojen, persoonallisuushäiriöiden,erityyppisten ahdistushäiriöiden, masennuksen, pakko-oireiden ja masennuksen hoitoon.

Terapiaan hakeutuvalla voi olla erilaisia diagnooseja, mutta usein keskeistä on vuorovaikutuksen, tunnesäätelyn ja minäkehityksen teemojen kanssa työskentely.

Työnohjauksessa olevaa tuetaan hänen tavoitteidensa mukaan auttamaan omia asiakkaitaan ja/tai potilaitaan, mutta myös työntekijän tai tiimin ammatillinen kehitys ja haasteet yksilönä ja työyhteisössä voivat olla tavoitteena.

Olen perehtynyt myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen kehittymiseen. Haasteellisessa hoito- tai traumatyössä ne ovat luonnollisia työhön liittyviä riskitekijöitä eikä ammattihenkilön heikkoutta. Niiden ehkäisyssä tai sijaistraumatisoitumisen synnyttyä tarvitaan myös työyksikön rakenteita ja tukea.

Koulutan erityisesti lasten ja nuorten kognitiiviseen ja skeematerapeuttiseen terapiaan ja traumatyöskentelyyn liittyen.